Forum za društveni aktivizam u Novom Sadu

PinterestFacebookTwitterShare

U četvrtak 28. januara sa početkom od 12h u svečanoj sali hotela Masters u Novom Sadu, biće održan Forum za društveni aktivizam. Tema ovog Foruma će biti „Ženska inicijativa za povezivanje, razmenu i afirmaciju društveno odgovornog delovanja“.

Ženska vlada, u saradnji sa agencijom LPT, a pod pokroviteljstvom Američke ambasade u Beogradu, pokrenuli su projekat za afirmaciju građanske inicijative u okviru kojeg će se organizovati Forumi u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu sa idejom da motivišu što veći broj žena da mobilišu svoju energiju i znanje u poboljšanju položaja žena i kvaliteta življenja u našoj sredini.

Na prvom Forumu koji će biti organizovan u Novom Sadu, biće pokrenut razgovor o nekoliko važnih pitanja: da li se društvo može osloniti samo na delovanje institucija; da li nas znanje i profesionalni uspeh obavezuju na lično angažovanje; šta, kako i koliko možemo postići ličnim delovanjem; na kojim poljima je potrebno delovati; kako ličnu inicijativu pretvoriti u udruženi napor za postizanje napretka; i da li postoji generacijska razlika u pristupu ovim temama.

Učesnice Foruma u Novom Sadu biće renomirane predstavnice nauke, privrednog i javnog života u Srbiji. Razgovor će biti vođen u okviru dva panela, a moderatorka oba će biti Marija Srdić, direktorka centra za podršku ženama iz Kikinde.

Na prvom panelu će učestvovati: prof. dr Branka Lazić, profesorka na Poljoprivrednom fakultetu u penziji, kreatorka programa “BIOBAŠTA”, dobitnica nagrade Pokrajinske vlade za  rad u oblasti ravnopravnosti polova; dr Spomenka Lazić, koordinatorka finansijskih poslova u JP Srbijagas; prof. dr Marijana Pajvančić, profesorka na Pravnom fakultetu i Fakultetu za evropske pravne i političke studije, dobitnica nagrade Vlade Vojvodine za doprinos razvoju i unapređenju ravnopravnosti polova; i Tanja Stojšić, aktivistkinja, NVO ”Osmeh” za prava osoba sa invaliditetom, posebno dece i mladih.

Učesnice drugog panela su: Višnja Baćanović, sociološkinja, Fakultet za evropske pravne i političke studije, samostalna istraživačica i konsultantkinja za rodnu ravnopravnost, angažovana na projektu Akademija ženskog liderstva; prof. dr Višnja Đorđić, profesorka na Fakultetu fizičke kulture, Teorija rada: ” Teorija i metodika fizičkog vaspitanja”; dr Ana Pajvančić Cizelj, sociološkinja, asistentkinja na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, bavi se istraživanjima u oblasti rodne ravnopravnosti, angažovana na projektu Akademija ženskog liderstva; i mr Maja Sedlarević, poslanica u Skupštini AP Vojvodine, predsednica Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju i članica Odbora za bezbednost Skupštine AP Vojvodine, kao i Saveta za bezbednost AP Vojvodine.

Forum je otvorenog tipa i svi koji su zainteresovani da učestvuju, mogu da se prijave putem mejla office@lpt.rs