Dekorativna štampa – segment tržišta u usponu

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Promo

Od tapeta i pločica do drveta i stakla, digitalna štampa omogućava kreativnost i inovaciju u sektoru dizajna enterijera, otvarajući nove oblasti mogućnosti kako za dizajnere tako i za pružaoce usluga štampe (print service provider – PSP).

Za dizajnere, brendove dekora i profesionalce u dizajnu enterijera, prednosti digitalne štampe pružaju veću kreativnu slobodu, bez tehničkih ili ekonomskih ograničenja tradicionalnih procesa štampe. Štampa na zahtev omogućava potpuno prilagođavanje i eliminiše potrebu za skladištenjem inventara, omogućavajući više mogućnosti za eksperimentisanje i smanjujući prepreke za počinjanje. Svest o tome, međutim, od ključne je važnosti, a shvatanje mogućnosti digitalne štampe još uvek nije dovoljno visoko u zajednici dizajna enterijera.

I pored toga, tržište dekorativne štampe procenjeno je da već vredi 14,3 milijardi EUR (16,6 milijardi USD), a uticaj rasta digitalne štampe u ovoj oblasti doprinosi projektovanom godišnjem rastu od 4%. I dok ovo trenutno čini manje od četvrtine rastućeg sektora industrijske štampe, činjenica da to tržište ima procenjenu maloprodajnu vrednost od 107,8 milijardi EUR (125 milijardi USD) ističe veliku vrednost ovih primena.


Uzmite tapete kao primer. Sve do skoro, tapete su bile u blagom opadanju, zbog percepcije da su „staromodne“. Od početka 2017. godine, međutim, mediji o dekoru enterijera su objavljivali da su se tapete „vratile“ i digitalna štampa sigurno igra ulogu u tom trendu, omogućavajući reprodukciju tradicionalnih dizajna, masovno prilagođavanje i sve popularnije zidove sa muralima. Štaviše, za tržište digitalno odštampanih tapeta, koje se trenutno vrednuje na 2,19 milijardi EUR, očekuje se da će rasti 25% godišnje sve do 2023 . Za PSP-ove, potencijalne profitne marže na digitalno odštampanim tapetama znatno su više od marži na primenama sada uobičajenih reklamnih grafičkih rešenja.

Upravo je ova kombinacija rasta tržišta i većih potencijalnih profitnih marži to što privlači sve veći broj PSP-ova štampanom dekoru. Zaista, 74% anketiranih u projektu 2018 FESPA Print Census identifikovalo je tapete i dekor enterijera kao oblast rasta njihovog poslovanja.


Pet faktora uspeha u digitalno odštampanom dekoru

Bilo da PSP želi da po prvi put uvede primene za dekor ili da proširi svoju postojeću ponudu koja se tiče dekora, mi u Canon-u identifikujemo pet faktora koji su kritični za uspeh u ovom segmentu tržišta: razumevanje tržišta i konteksta klijenta; konsultativni pristup radu sa klijentima; tehničku sposobnost za proizvodnju primena koje su svrsishodne; dobre veštine upravljanja projektima; i mrežu jakih partnerstava koja podržavaju isporuku.

1. Razumevanje tržišta

Mreža ljudi i firmi koje rade na tržištu dekora enterijera je široka, višestruka i stalno se menja. Sastav tima koji je uključen na bilo koji projekat će se razlikovati ne samo prema veličini projekta, već i prema njegovom tržišnom segmentu. U maloprodaji i ugostiteljstvu, na primer, može da se desi da PSP-ovi sarađuju sa internim studijom za dizajn ili agencijom za brendiranje na jednom kraju spektra ili sa vlasnikom butika ili restorana na drugom kraju. Kada je u pitanju dekor za korporativne događaje, klijent može da bude bilo ko od arhitekte ili dizajnera enterijera pa sve do šefa kancelarije. U slučaju štampanog dekora za kuću, krajnji korisnici biće potrošači, ali arhitekte, dizajneri enterijera i konsultanti za dekor očekivani su kupci prilagođenih primena, dok maloprodaje i proizvodnje dekora mogu da naruče proizvode kao što su tapete, tekstilna dekoracija, pa čak i nameštaj.

2. Preduzimanje konsultativnog pristupa

Bez obzira da li rade sa postojećim ili novim klijentima, većina PSP-ova će početi kao dobavljači onoga što dizajneri enterijera nazivaju FF+E – nameštaj, instalacije i oprema (furniture, fixtures and equipment). Međutim, dizajneri se često oslanjaju na FF+E dobavljače za savete prilikom faze dizajna projekta, naročito kada je – kao što često može da bude slučaj sa štampom – njihova ekspertiza daleko od dizajnerove. Za PSP-ove koji teže da razviju razumevanje prilika tržišta dizajna enterijera i njegovih pokretača, ovo predstavlja izvanrednu mogućnost da postanu važan deo dizajnerskog tima.

Naši klijenti koji rade na tržištu štampanog dekora shvataju da im je uloga da inspirišu klijente, prikazujući im moguće načine za realizaciju njihove kreativne vizije. To je uloga koju PSP-ovi mogu da odigraju – vrednovani konsultanti koji razumeju tržište, koji cene pokretače iza zahteva svojih klijenata, a zatim koriste specijalizovano znanje da pomognu klijentima u pravljenju pravog izbora za svaku primenu u kontekstu okruženja i zahtevanog kvaliteta, kao i da istaknu opcije koje oni možda nisu razmotrili.

3. Uspostavljanje tehničke sposobnosti

Svaka primena dekora zahteva komplet tehničkih sposobnosti koje izlaze izvan funkcija i kapaciteta opreme. Imajući na umu pokretače koji se nalaze iza zahteva njihovih klijenata, PSP-ovi treba da razmotre korake koji su potrebni da bi se osigurala svrsishodnost primene. One se kreću od prajmiranja podloge i izbora pravog metoda produkcije do završne obrade primene kako bi ona bila zaštićena u spoljašnjem okruženju, kao i konačne brige da instalacija neće kompromitovati bilo koji od ovih koraka.

Imajući na umu sve ove neophodnosti za svaku od primena, jasno je da će za većinu PSP-ova uspostavljanje održive ponude za dekor obuhvatati i određeni nivo investicije. Fokusiranjem na razvijanje tehničkih mogućnosti potrebnih za samo tri ili četiri primene za početak, PSP-ovi mogu da se koncentrišu na svoju investiciju u razvoj stručnosti u njima, a zatim da grade dalje na tom uspehu.

4. Razvijanje veština upravljanja projektima

Kao što smo već videli, retko je da primene dekora koje proizvode PSP-ovi stoje usamljene; većina će činiti deo širih projekata dizajna enterijera. Na prvi pogled, to može da deluje kao da su PSP-ovi samo jedan deo proširenog toka posla koji ide od koncepta dizajna sve do instalacije, ali to isto tako predstavlja odličnu priliku da odigraju ključnu ulogu u tom toku posla.

Specijalizovano znanje PSP-ova stavlja ih u odličan položaj da savetuju kako klijente tako i druge u lancu nabavke u vezi sa tim kako da praktično realizuju viziju dizajna u okviru ograničenja projekta. Razvijajući veštine upravljanja projektom kako bi to realizovali sami, oni su u stanju da unaprede svoju ponudu. Osim toga, fokusiranje na ceo projekat umesto samo na samo jednu štampanu primenu može da predstavlja mogućnost za proširivanje opsega njihovog posla i građenje vrednijih odnosa sa klijentima.

5. Građenje mreže partnera

Za PSP-ove koji su novi na tržištu dekora, građenje mreže partnera od poverenja ima potencijal da proširi znanje i iskustvo iz kojeg mogu da crpe, omogućavajući im da ponude primene za koje možda još uvek nisu imali interne mogućnosti da ih isporuče. Partnerstva takođe imaju potencijal da generišu nove poslove kroz preporuke ili dalju saradnju. Naravno, partnerstva koja će PSP-ovima biti vredna znatno će se razlikovati od posla do posla, u zavisnosti od njihovog portfolija usluga, njihove baze klijenata i postojećih mogućnosti. Međutim, usvajanjem otvorenog, „možemo mi to“ stanja uma, PSP-ovi imaju potencijal da razviju svoju mrežu kako budu rasli, upoznajući nove partnere kroz svaki projekat na kojem rade.

PSP-ovi bi takođe trebalo da uzmu u obzir kako bi partnerstva sa pružaocima tehnoloških rešenja mogla da im pomognu u razvijanju posla štampanog dekora. Mi u Canon-u u našem poslu koristimo ekspertizu međunarodne mreže specijalista za proizvode i stručnjaka za primene kako bismo razvili digitalno odštampani dekor. Kao rezultat, naši klijenti su u stanju da pristupe uputstvima, tehničkoj ekspertizi i mentorstvu koji im omogućavaju da isporuče nove primene, poboljšaju ponudu usluga i razviju svoja poslovanja.

Ne postoji pravi ili pogrešan način da se bude pružalac usluga dekora – svaki PSP treba da koristi sopstvene prednosti i da napravi plan koji najbolje funkcioniše u njihovom slučaju. Oni PSP-ovi koji se potrude da uvećaju i pokažu svoje poznavanje sektora dekora, uz podršku Canon-a imaju veću verovatnoću da se istaknu na tom tržištu.

Izvor: BIZLife

Foto: Promo