Kako je carica postala robinja?

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Pixabay

Piše: Dijana Carić, autor knjige ‘Umetnost pregovaranja’

Iz  starih priča smo mogli videti kako  robinja postaje carica. Iz života možemo videti kako carica postaje robinja. Da li tako što je prethodno postala emancipovana?

Počnimo od korena reči emancipacija. Emancipacija je nastala kao negacija mancipaciji. Mancipacija (lat. mancipatio) znači “kupljeni rob”. Dodavanjem slova “e” dobilo se suprotno značenje. Pa tako, reč emancipacia znači “sticanje slobode odnosno oslobađanje od zavisnosti, potčinjenosti i ugnjetavanja”.

Kako može biti “oslobođena” žena koja je dvanaest sati dnevno “zarobljena” u nekoj fabrici, korporaciji ili kancelariji, u nehumanim uslovima za rad i za platu koja često nije dovoljna ni za preživljavanje? Nije li zavisna od mode, trenda i mišljenja?

Ko je  ženu koja radi u kući, brine o deci i  vodi domaćinstvo nazvao potčinjenom, a onu koja radi u fabrici ili korporaciji, nazvao emancipovanom?

Ko definiše kriterijume po kojima smo uspešni ili neuspešni, emancipovani ili neemancipovani?

Zar nismo emancipovani  ako imamo slobodu izbora? Ako jedna žena svesno bira da bude zarobljena dvanaest sati dnevno u fabrici, a druga je jednostavno prinuđena na to, da li  su obe emancipovane?

Da li pogrešno shvatanje koncepta emancipacije,  ugnjetava suštinu i prirodu žene?

Kako je koncept koji podrazumeva slobodu, u praksi pokazao upravo njeno uskraćivanje?

Da li je problem u emancipaciji ili u u njenom pogrešnom razumevanju i shvatanju?

Ovde se ne postavlja pitanje  emancipacije u smislu “da ili ne”, “za ili protiv”, već pitanje “mere”. Ovo je pitanje nametnutih stavova, izvrnutog sistema vrednosti, ispranih mozgova i manipulacije svešću.

Svima nam je poznat položaj žena u prošlosti. Međutim,  da li smo otišli iz jedne krajnosti u drugu?

Da li su se žene sa emancipacijom oslobodile spolja, a zarobile iznutra?

Zašto smo žene podelili na majke/domaćice i emancipovane žene? Termin “emancipacija” je novijeg datuma. Kako onda za veliki broj  žena u istoriji slobodno možemo da kažemo da su bile više nego emancipovane? U tom smislu, ne  moramo da idemo dalje od naših majki i baka.

Rađanje novog života…..nije li to najveća privilegija?

Biti “zarobljena” u srcu  muškarca…..nije li to najveća sloboda?

Doprinositi društvu, generacijama, civilizaciji…….nije li to najveća čast?

Biti nežna i pokazati slabost……nije li to najveća hrabrost?

Emancipacija žene ne počinje u šest sati ujutro na portirnici fabrike. Emancipacija žene počinje na portirnici njene duše. Da li smo došli u situaciju da žena koja se borila za slobodu, ustvari prvo čega treba da se oslobodi jeste upravo emancipacija?

Izvor: BIZLife

Foto: Pixabay