Na letovanje bez keša

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Pixabay

Prošle godine je oko 850.000 građana Srbije letovalo u inostranstvu, a ove godine bi ovaj broj mogao još da se poveća. U pripremi za odmor nisu naodmet saveti kako što jednostavnije, bezbednije i jeftinije proći prilikom plaćanja u inostranstvu.

Prvo što treba odlučiti je da li kupovati evre u menjačnicama u Srbiji i nositi gotovinu, ali pri ovakvom načinu plaćanja rizik od krađe daleko je veći nego u slučaju korišćenja kartica. Zato se kao sve isplativija alternativa nameće korišćenje platnih kartica, samo i tu treba voditi računa o raznim provizijama, troškovima konverzija valuta, ali i o bezbednosti samih kartica.

Narodna banka Srbije, na osnovu prigovora koje dobija u letnjim mesecima, savetuje da pre puta klijenti banaka provere u banci da li se može s njom plaćati u inostranstvu. Takođe, treba videti i koja kartica vuče koje provizije.

U najvećem broju slučajeva prilikom plaćanja debitnim karticama u samim radnjama ili restoranima ne obračunava se nikakva provizija.

S druge strane, za podizanje gotovine na bankomatima po pravilu se plaćaju prilično velike provizije, dva-tri odsto, pri čemu je određen i minimalni iznos od dva do tri evra. U nekim slučajevima banke u Srbiji mogu imati sporazum sa bankama u inostranstvu da ne naplaćuju tu proviziju. Takođe, prilikom podizanja novca sa bankomata mnogo su veće provizije ukoliko to činite kreditnom nego debitnom karticom.

Druga stvar koju treba proveriti sa bankom pre putovanja jeste koji je dnevni limit za podizanje sredstava.

U centralnoj banci upozoravaju da, ukoliko je platna kartica vezana za dinarski račun, prilikom plaćanja u inostranstvu banka će, nakon izvršene konverzije, automatski rezervisati sredstva na računu u odgovarajućoj dinarskoj protivvrednosti.

Neke banke nude mogućnost dvovalutnih kartica. To znači da je jedna kartica vezana i za dinarski i za devizni račun. Ukoliko plaćate u zemlji, prvo skida novac sa dinarskog računa. Ukoliko plaćate u inostranstvu, automatski zadužuje devizni račun, tako smanjujući menjačke troškove.

Kada se radi o kursnim troškovima, bankari upozoravaju na to da ne prihvatate ukoliko trgovac (ili bankomat) ponude račun u dinarima. Naime, kurs po kom će oni obračunati račun iz evra (ili neke druge valute) u dinare je daleko nepovoljniji od kursa koji banka koristi.

Pored provizija na bankomatima, najčešće žalbe NBS dobija zbog troškova konverzija valuta.

“Ukoliko posedujete platnu karticu koja zadužuje vaš dinarski račun, morate imati u vidu troškove konverzije valute, čija se visina razlikuje od vrste valute i same banke. Troškova konverzije neće biti ukoliko posedujete devizni račun u istoj valuti, povezan s vašom platnom karticom. Međutim, ukoliko plaćate u valuti koja je različita od valute na vašem deviznom računu, treba da znate da će banka u tom slučaju izvršiti duplu konverziju. Na primer, ako ste robu i usluge plaćali u američkim dolarima, a devizni račun imate u evrima, banka će prvo izvršiti konverziju američkih dolara u dinare, a potom iz dinara u evre”, objašnjava NBS.

Izvor: Danas

Foto: Pixabay