Stari televizor može biti opasan

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Pixabay

Delovi starog televizora su opasan otpad i zato je najbolje da se recikliraju, upozorilo je Udruženje reciklera Srbije.

Reciklažom televizora stare tehnologije se dobijaju lim, aluminijum, kablovi, plastika, štampane ploče, staklo, olovno staklo, kondenzatori, drvo, „elektronski topovi“, bakar i fluorescentni prah.

Opasan otpad iz televizora su fluorescentrni prah, olovno staklo, kondenzatori, „elektronski topovi“.

Ukoliko se neadekvatno rukuje otpadnim televizorima i monitorima za kompjutere, odnosno ako se razbije katodna cev, razleti se fluorescentni prah koji je kancerogen.

U Srbiji je 2017. godini reciklirano između 8.000 i 9.000 tona starih, CRT televizora i monitora. Posle reciklaže olovno staklo i kondenzatori, „elektronski topovi“ se izvoze u zemlje EU – najčešće  u Nemačku, a fluorescentni prah se predaje operateru za tretman u Srbiji.

Staklo se predaje cementari koja ga meša s kamenom pri proizvodnji cementa, kao i drvo koje služi kao gorivo. Plastika i štampane ploče se izvoze, a takodje i lim i obojeni metali imaju tržišnu vrednost.

Novi, tanki, digitalni televizori se takođe recikliraju, ali ih ima znatno manje od CRT televizora koji su čuvani desetinama godina. I novi televizori sadrže opasne komponetne, ali u manjoj masi nego CRT televizori.

Izvor: Beta

Foto: Pixabay