Preduzetništvo

Da li se preduzetnik rađa ili postaje?