Preduzetništvo

Sada su uspešna kompanija ali na početku…”Prve dve-tri godine radili smo za 100 EUR plate”