Preduzetništvo

Oni će predstavljati Srbiju na Evropskom takmičenju učeničkih kompanija