X
  • English
X

dividende

Некатегоризовано

Niža dividenda za akcionare NIS-a

Profit Naftne industrije Srbije pre plaćanja kamata, poreza na dobit i amortizacije EBITDA iznosi u 2018. godini 53,7 milijardi dinara, odnosno 14