Preduzetništvo

Preduzetnička priča: Voditi privatan biznis je prilika koja se ne propušta