Poslovne vesti

Potpisan Ugovor o pristupanju Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura Univerzitetu Metropolitan