COVID-19, Preduzetništvo

„Kupovina domaćeg nije IRACIONALAN PATRIOTSKI čin, ima direktan ekonomski uticaj”