Izjava dana

IZJAVA DANA: Dom je tamo gde je Marina Abramović