Marketing

Kako su sendviči i afera u parlamentu poslužili za dobar poslovni potez