Preduzetništvo

U mnogim poslovima bio je prvi, u jednom brži i od Gugla