Preduzetništvo

Počeo je u svojoj sobi sa jednim kompjuterom a danas obučava druge kako da budu uspešni u biznisu