X
  • English
X

bizlife-magain-online

milenko vasović

Moj ugao

Policija u sigurnim rukama 

Piše: Milenko Vasović Zaokružite tačan odgovor na pitanje – Ko čuva sedište srpske policije a) policija, b) privatno obezbeđenje, c) stranački dobrovoljci.