Afterhour

Viktorija Bekam: Crna svila kao imperativ elegancije