Preduzetništvo

“Bez porodičnog biznisa, nema uspeha i to posebno za male firme“