X
  • English
X

nauka

Afterhour

Nauka nije bauk

Piše: MSc Tatjana Dudaš, Istraživač pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet Iako žene čine polovinu svetske populacije, jednakost polova do danas