Nekretnine

Kako bi BG METRO mogao da utiče na cenu NEKRETNINA?