CSR

5 dinara od svake prodate limenke za osobe sa smetnjama u razvoju