Preduzetništvo

Privatan biznis je počela sa 47 godina i kaže da je sve moguće