COVID-19, Edukacija

Škole od 1. juna: Popravljanje, zaključivanje ocena i matura