Izjava dana

IZJAVA DANA: Kad Pusi Rajot dođe u Srbiju sa porukom