Savet dana

SAVET DANA: Na pregovore o plati sa ovakvim stavom