Preduzetništvo

Da je preduzetnik u Srbiji biti lako, preduzetnik bi bio svako…