Afterhour

Kako da od dve leve dobijete levu i desnu?