X
  • English
X

bizlife-magain-online

slavija

Moj ugao

Fontana vest dana

Piše: Aleksandar Mijailović Ne možemo sa sigurnošću da kažemo, ali procentualno, poređenjem površine, namene i značaja, fontana na Slaviji je daleko zastupljenija