X

srbijanka

Poslovne vesti

Česi kupuju Srbijanku?

Zbog nekoliko sudskih sporova koji su u toku između nekadašnjeg Društvenog preduzeća "Srbijanka" i "Nove Srbijanke", kupovina ovog prehrambenog kombinata trenutno nije