Izjava dana

IZJAVA DANA: Ko još nije shvatio ozbiljno, neka posluša doktora