Poslovne vesti

Ako ga ne koristite, ugasite račun u banci