X
  • English
X

testiranje

Afterhour

Šta je urtikarija?

Samo jedan udah ili dodir sa nepoznatom materijom, nekad je dovoljan da se organizam pobuni, a po koži razbukti akutna urtikarija ili