Preduzetništvo

Kreativnost je najmoćnija veština, posebno u biznisu