Izjava dana

IZJAVA DANA: Kad prebogati sportista ne „simulira“ odgovor na pitanje o novcu