Preduzetništvo

DOGAĐAJ GODINE za srednjoškolce i njihove kompanije