CSR

Generali donirao 12 miliona dinara laboratoriji „Vatreno oko”