Poslovne vesti, Afterhour

Upoznajte državu u kojoj niko ne živi