Poslovne vesti, Banke

Za bankarski sektor je bolje da ostane ovaj broj banaka