Hoće li MLADI postati glavne ŽRTVE pandemije?

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Pixabay

Dok su društva strogim epidemiološkim merama pokušavala da zauzdaju COVID-19 pandemiju, većina donosilaca odluka previdela je težinu ekonomskih, socijalnih pa i zdravstvenih posledica.

U više država tek kreću analize o pogoršanju epidemiološke slike niza akutnih i hroničnih bolesnika koji su na neki način bili uskraćeni za adekvatnu zdravstvenu uslugu s bitnim teškim posledicama.

Kad su pak u pitanju ekonomske i socijalne posledice analitičarima Blumberga zapelo je za oko da su glavne žrtve na tržištu rada mlađe generacije, prenosi Novac.hr.

Mladi su u nizu zemalja zabeležili najveći rast nezaposlenosti. Ako se izuzmu studenti u Velikoj Britaniji je jedna trećina starih od 18-24 godine ostalo bez posla. U Australiji je procenat nezaposlenosti 15-24 godine s manje od pet odsto porastao na više od 16 odsto. U Sjedinjenim državama i Kanadi nezaposlenost iste starosne grupe porasla je s desetak na trideset odsto.


Ključni problem jeste u tome što mladi koji se nađu na tržištu rada po pravilu imaju mnogo labavije ugovore o radu od starijih zaposlenih. Vrlo značajan broj mladih radi na honorarne ugovore ili na ugovore na određeno koji se lako raskidaju.

Nadalje, u više zemalja ogromni iznosi koji su namenjeni očuvanju zaposlenosti nisu uspeli da pomognu najmlađim radnicima jer su pravila pomoći jednostavno zanemarila specifičnost tržišta rada u tom najmlađem delu.

Australija je, recimo, potrošila 180 milijardi dolara na razne stimulanse, ali ništa nije uspela da napravi za najmlađe radnike. Poseban je problem u više zemalja što su pravila takva da mnogi mladi nisu mogli da računaju ni na pomoć koju su od država dobijali stariji zaposleni za vreme COVID-19 pandemije. Situacija je Australiji takva da su mladi radnici povlačili novac koji su uplaćivali u svoj penzioni fond.

Sada se otvara pitanje koliko će dugo strah i neizvesnost uzrokovani pandemijom držati Z generaciju podalje od tržišta rada i hoće li u slučaju izostanka brzog oporavka na srednji i dugi rok upravo mladi postati glavne žrtve pandemije, iako ne spadaju u rizične grupe.

Izvor: Novac.hr

Foto: Pixabay