Iz studentske klupe do prvog posla

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: NIS

NIS među prvima pokrenuo programe stipendiranja studenata koje potom čeka posao, a prvi stipendisti već rade u ovoj kompaniji

Svetlana, Ilija i Irina. Koliko juče, oni su svoje znanje i veštine sticali kao studenti univerzitetâ u Novom Sadu i Beogradu, a danas, kao stipendisti NIS-a, uspešno grade karijeru u našoj najvećoj naftnoj kompaniji.

Koliki je put od dobijanja diplome do prvog zaposlenja u struci? U današnje vreme prvi posao često podrazumeva da kandidat uz sve tražene uslove koje treba da ispunjava poseduje i prvo radno iskustvo. Upravo ova tri mlada i talentovana stručnjaka dokaz su da put od studentskih klupa do prvog posla ne mora da bude trnovit. Svetlanu, Iliju i Irinu po završetku studija već je čekalo zaposlenje u NIS-u, što je, kako sami ističu, umnogome doprinelo i njihovoj odluci da svoj profesionalni razvoj nastave upravo u Srbiji.

Svetlana Kuzminac je master inženjer tehnologije i stipendista kompanije NIS. Prvi Svetlanin susret sa radom u NIS-u bio je kroz praksu u kompaniji tokom studija na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na kom su, zahvaljujući saradnji sa ovom kompanijom, unapređeni obrazovni procesi na studijama naftno-petrohemijskog inženjerstva. Svetlana je svoje prve korake u profesionalnoj karijeri napravila u NIS-ovom Pogonu za namešavanje baznog ulja, na Šangaju, u Novom Sadu.

„To je bila veoma lepa uvertira za kasniji rad. Trenutno radim na poziciji vodećeg inženjera za planiranje, operativnu i tehničku podršku u Sektoru za pripremu i otpremu nafte i gasa i zadužena sam da pratim kvalitet pripreme gasa, nafte i slojne vode”, ističe Svetlana.

Njen kolega Ilija Baković, takođe stipendista NIS-a, prve kontakte sa ovom kompanijom ostvario je u toku druge godine studija, kada su posete naftnim poljima bile u sklopu terenske nastave na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

„Pošto je kompanija NIS jedina koja se u našoj državi bavi istraživanjem i proizvodnjom nafte i gasa, da nije došlo do stipendiranja i zasnivanja radnog odnosa, verovatno bih otišao iz Srbije i potražio posao naftnog inženjera van njenih granica”, izjavio je Ilija, koji je trenutno na poziciji vodećeg inženjera za planiranje, operativnu i tehničku podršku.


Pored stipendiranja perspektivnih studenata, NIS-ova podrška Rudarsko-geološkom fakultetu ogleda se i kroz modifikaciju i akreditaciju određenih studijskih modula, a kompanija je donirala sredstva i za adaptaciju jedne informatičke učionice na fakultetu koja omogućava studentima učenje na daljinu.

Irina Zahirović je Ilijina koleginica sa fakulteta i još jedna u nizu uspešnih stipendista NIS-a. Irina je ukratko opisala susret sa poslom u korporaciji: „NIS mi je dao mogućnost za dalje napredovanje i razvoj u skladu sa svim svetskim standardima, što je motivisalo mnoge mlade stručnjake iz ove oblasti da ostanu u svojoj zemlji.” Irina je dodala da i ona želi da ostane u Srbiji kako bi se u okviru kompanije dalje usavršavala u oblasti petrofizike.

Bilo da je u pitanju srednjoškolsko ili univerzitetsko obrazovanje, činjenica je da prilagođavanje obrazovnih profila potrebama tržišta i praksa tokom školovanja nude veće mogućnosti mladima za traženje posla. U NIS-u ističu da ih je upravo neusklađenost između ponude i tražnje kadrova na tržištu podstakla da pokrenu program „Energija znanja”, radi unapređenja nastavnog programa, kreiranja savremenijih uslova za rad i obezbeđivanja kadrova za svoje potrebe. Saradnja uključuje obrazovne i naučne institucije u zemlji, regionu i Ruskoj Federaciji, kao i individualne programe – stipendiranje studenata. NIS je do je sada stipendirao preko 100 studenata sa fakultetâ od interesa za delatnost kompanije, od kojih je blizu 50 već zaposlio. Pored podrške fakultetima, NIS aktivno sarađuje i sa srednjim stručnim školama u Srbiji, u kojima ulaže u obrazovne profile koji su od interesa za kompaniju.

Kako bi obezbedio svoj dugoročni razvoj, NIS-u je potreban najbolji kadar, novi naraštaj mladih i talentovanih stručnjaka koji će uspešno odgovoriti na novonastale promene, a najboljima je potrebna kompanija koja im daje „vetar u leđa”, kao što je NIS.

Izvor: BIZLife magazin

Foto: NIS