Konkurs za „zanimljiv“ posao

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: screenshot

Vlada Srbije raspisala je javni konkurs za funkciju pomoćnika ministra odbrane za politiku odbrane, na rok od pet godina.

Na toj funkciji sada je, u statusu vršioca dužnosti general-major Milan Mojsilović.

kako je objavljeno je na sajtu Ministarstva odbrane, uslovi konkursa predviđaju najmanje visoko obrazovanje u oblasti prirodno-matematičkih ili društveno-humanističkih nauka, najmanje devet godina radnog iskustva u struci, poznavanje engleskog jezika i položen državni stručni ispit.

Uslov je i sertifikat za pristup i korišćenje podataka i dokumenata sa oznakom stepena tajnosti, državljanstvo Srbije, da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

U izbornom postupku proveravaju se poznavanje oblasti iz delokruga Sektora za politiku odbrane, stručna osposobljenost za rad na položaju, veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja.

Ministar odbrane ima još jednog pomoćnika – za materijalne resurse, a na toj funkciji je Nenad Miloradović, takođe u v.d. stanju, koje se svaka tri meseca produžava odlukama Vlade Srbije.

Izvor: N1, FoNet

Foto: screenshot