Nezaposleni, Nacionalna služba za zapošljavanje vas zove

Nacionalna služba za zapošljavanje najavila je da će danas raspisati javni poziv za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja za 2018. godinu. Za to je izdvojeno 3,65 milijardi dinara iz sredstava Nacionalne službe, kao i dodatnih 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom.

Većina javnih poziva trajaće do 30. novembra. Međutim, javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica, i javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom, trajaće samo do 2. aprila.

Do 16. aprila trajaće javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje ijavni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje.

Izvor: Politika

Foto: YouTube screenshot