X
  • English
X

Posao

Posao

Ko je bio Mentor?

Poreklo imena i sam koncept mentorstva datira još od 9 veka pre naše ere, kada se ime „Mentor“ pojavljuje u Homerovom epu