Privatnici će tražiti vozače za GSP

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: GSP

Gradsko saobraćajno preduzeće pokrenulo je javnu nabavku za uslugu traženja, selekcije i dokvalifikacije vozača D kategorije, na osnovu koje će se u radni odnos primiti 200 šofera autobusa i trolejbusa.

Izabrani ponuđač je u obavezi da, za potrebe GSP Beograd, obezbedi 10 vozača D kategorije u roku od 45 dana od dana zaključenja ugovora, a ostalih 190 vozača sukcesivno, najkasnije do marta 2019. godine.

Budući kandidati moraju da poseduju diplomu srednjeg obrazovanja i važeću vozačku dozvolu D kategorije, sertifikat o stečenim stručnim kompetencijama za profesionalnog vozača u drumskom saobraćaju, ali i sertifikat za bezbednu i eko vožnju.

Moraju da imaju i tahografsku karticu ili potvrdu da su podneli zahtev za njeno izdavanje, važeće lekarsko uverenje, prebivalište na teritoriji grada Beograda, kao i da zadovoljavaju kriterijume psihološke selekcije za obavljanje ovog posla.

Vozači koji se zaposle u GSP, u ovom preduzeću moraju da ostanu minimum dve godine. Ukoliko otkažu ugovor o radu ili dobiju otkaz svojom krivicom, dužni su da firmi nadoknade štetu u oznosu od 150.000 dinara.

U GSP kažu da ih nekoliko razloga navodi na ovaj korak. Prvi je nedostatak vozača D kategorije na tržištu rada, a drugi veća fluktuacija. U 2017. ovu firmu napustilo je 218 vozača, a u prva četiri meseca 2018. već 101 šofer. Treći razlog je, kako kažu, slab odziv kandidata na oglase koji se neprestano objavljuju.

Zbog racionalizacije troškova, JKP GSP Beograd poslednjih godina upućuje vozače na obuku za bezbednu i eko vožnju, jer se to pokazalo kao ekonomski isplativo. Zato je taj sertifikat potreban.

Iz Saveza ozbiljnih sindikalaca GSP kažu da ne razumeju zašto se firma odlučila na ovakav korak, kada je kadrovska služba do sada dobro radila svoj posao. Nemoguće je da neko nađe i obuči 10 vozača za 45 dana, kaže Nikola Antić, predsednik sindikata.

Ujedno, sve sertifikate koji se traže, pogotovo onaj za eko-vožnju, daje samo jedna firma u zemlji.

Radi popune predviđenog broja šofera za 2018. godinu – 466 vozača, kadrovska služba GSP i dalje primati vozače D kategorije, odnosno preostalih 266. Inače, plata vozača u ovom preduzeću je 45.000 dinara, dok je u evropskim zemljama oko 2.000 evra.

Izvor: Novosti

Foto: GSP