Nemački metalci se izborili za kraće radno vreme

PinterestFacebookTwitterShare

Skoro milion radnika moćnog nemačkog metalurškog sindikata IG Metal izdejstvovali su pravo na skraćenu radnu nedelju u dogovoru sa poslodavcima, što je potencijalno otklonilo pretnju od novih štrajkova nakon nedelju dana prekida rada.

IG Metal pregovara u ime oko 3,9 miliona radnika koji rade u najvažnijem sektoru najveće privrede u Evropi, a zahtevaju veće plate za radnike, kao i pravo na privremeni prelazak na rad sa skraćenim radnim vremenom.

Oko pola miliona radnika iz sektora kao što su proizvodnja automobila, električnih ili elektronskih proizvoda, ili proizvodnje metala, prošle nedelje su spustili alate u seriji 24-časovnih „štrajkova upozorenja“, pošto su pregovori sa poslodavcima bili neuspešni.

Vođe sindikata su zapretili vremenski neograničenim štrajkovima, što se nije desilo od 2003. godine, ako im se ne ispune zahtevi.

Ali, u saopštenju izdatom tokom noći i sindikat i poslodavci rekli su da su postigli „podnošljiv kompromis“ sa određenim „bolnim elementima“. Pregovori su vođeni u za nemačku industriju ključnoj saveznoj pokrajini Baden-Virtemberg.

Dogovor se odnosi na oko 900.000 radnika, ali bi kasnije trebalo da bude proširen na sve nemačke radnike.

U toj saveznoj pokrajini se nalaze sedišta industrijskih giganata poput Daimlera, proizvođača Mercedes-Benc vozila i Boša, najvećeg svetskog snabdevača auto-delova.

Ključni ustupak poslodavaca je pravo viših zaposlenih da skrate svoje radne nedelje na 28 časova u ograničenom periodu od 6 do 24 meseca.

Radnici će uz skraćenu radnu nedelju dobiti srazmerno smanjene plate uprkos zahtevima sindikata, ali se zaposlenima garantuje stalno zaposlenje kada se vrate.

Rezultat pregovora je delimična pobeda za obe strane.

Sindikat je zahtevao fleksibilnije radne uslove za zaposlene tokom ključnih životnih trenutaka kao što je rođenje deteta, staranje o bolesnom članu porodice ili bolest.

Poslodavci su bili odlučni da izbegnu plaćanje punih plata zaposlenima koji se odluče za ograničeni period smanjenog radnog vremena.

„Predugo je fleksibilnost radnog vremena bila privilegija poslodavaca“, rekao je šef sindikata Jerg Hofman.

„Od sada će zaposleni imati pravo da se odluče na skraćenu radnu nedelju, zbog sebe samih, svog zdravlja ili svojih porodica“, dodao je.

U saopštenju saveza poslodavaca se kaže da će ovaj dogovor omogućiti radnicima „bolje izbalansiran poslovni i privatni život“, ali su i dodali da nisu voljni da pristanu na zahteve sindikata za finansijskom nadoknadom za zaposlene sa skraćenim radnim vremenom.

Dve strane su se dogovorile i oko povećanja plata.

Razgovore pažljivo prate drugi sindikati, uključujući i sindikat državnih službenika, koji bi sledećih meseci trebalo da pregovaraju sa svojim poslodavcem.