Pri ulasku u BiH, stranac mora imati 150 KM po danu

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Pixabay

Savet ministara Bosne i Hercegovine doneo je odluku o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vreme planiranog boravka u BiH.

Odluka je doneta na sednici održanoj 23. januara 2020. godine, a na predlog Ministarstva bezbednosti, nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva spoljnih poslova BiH.

Prema odluci, najmanji iznos sredstava kojima stranac mora raspolagati prilikom ulaska u BiH za 2020. godinu 150 konvertibilnih maraka za svaki dan nameravanog boravka u BiH ili protivvrednost u stranoj valuti i nije menjan u odnosu na prethodnu godinu.

“Ovom odlukom utvrđuje se najmanji iznos sredstava potreban za izdržavanje stranca za vreme nameravanog boravka u BiH i sredstava za izlazak iz zemlje, uključujući i sredstva potrebna za zdravstvenu zaštitu stranca, za 2020. godinu. Najmanji iznos sredstava kojima stranac mora raspolagati kod ulaska u BiH za 2020. godinu je 150,00 KM ili protivvrednost u stranoj konvertibilnoj valuti, za svaki dan namjeravanog boravka u BiH”, navodi se u Odluci.

Izvor: Capital

Foto: Pixabay