Stranim investitorima je bitna predvidiva poreska politika

Pridružite se poslovnoj zajednici od 20000 najuspešnijih i čitajte nas prvi

  Stranim investitorima je bitna predvidiva poreska politika

  Početkom novembra očekuje se nova „Bela knjiga” Saveta stranih investitora (FIC). U prošlogodišnjem izveštaju navedeno je da se od Vlade Srbije očekuje da unapredi primenu zakona posebno u oblasti poreza. Pitali smo Vanju Korać, potpredsednicu Poreskog odbora FIC-a, koliko je u ovoj oblasti država radila u prethodnom periodu.

  „Članice Saveta stranih investitora aktivno su učestvovale u pripremi „Bele knjige” za 2019. godinu, koju planiramo da objavimo početkom novembra. U oblasti poreza je do sada ostvaren određeni napredak u vezi sa preporukama Saveta stranih investitora, ali i trenutno radimo na više inicijativa.

  Kao pozitivan primer, navela bih usvajanje Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, kojim su brojne lokalne takse i naknade koje su do sada bile regulisane većim brojem različitih zakona i podzakonskih akata sada objedinjene u jedan zakon, što će ovu oblast, uz dodatna usaglašavanja, učiniti transparentnijom i jednostavnijom za primenu. Uvedeni su novi poreski podsticaji za aktivnosti istraživanja i razvoja, kao i za prihode od korišćenja i prodaje intelektualne svojine. Detaljne instrukcije sa primerima za popunjavanje POPDV obrasca značajno su olakšale kompleksnu pripremu PDV prijave. Pohvalno je i dodatno usklađivanje Carinskog zakona sa carinskom regulativom i praksom EU.

  Uprkos tome, značajan deo problema u vezi sa poreskim propisima i njihovom primenom u privrednom sektoru i dalje je nerešen, kao što je oblast poreza na imovinu, gde je i dalje prisutna neujednačena primena koncepta tržišne vrednosti nepokretnosti kao osnovice za obračun poreza, kao i administrativne teškoće u vezi sa popunjavanjem poreskih prijava, priloga i potpriloga za svaku lokalnu samoupravu i svaku katastarsku parcelu. Takođe, PDV tretman prometa dobara i usluga u oblasti građevinarstva veoma je kompleksan i ima dosta nedoumica prilikom primene u praksi.“

  Koliko generalno država sluša savete FIC-a? Kakva je vaša saradnja? Kakvo je vaše mišljenje o poreskoj politici u Srbiji?

  Ministarstvo finansija Republike Srbije i Savet stranih investitora dogovorili su više zajedničkih inicijativa za rešavanje bitnih poreskih tema, na koje Savet već godinama ukazuje. Značajan napredak je postignut u proteklih godinu dana u vezi sa ukidanjem ograničenja visine rashoda po osnovu reklame i propagande, koji se priznaju za svrhe poreza na dobit, kao i oslobođenja od oporezivanja porezom na dohodak rashoda po osnovu rekreacije zaposlenih (tim bilding).

  Trenutno smo u završnoj fazi veoma značajnih izmena metode obračuna poreske amortizacije osnovnih sredstava, koja je postavljena 2005. godine. Verujem da smo postigli korektno oporezivanje i maksimalno iskorišćenje poreske amortizacije, a u skladu sa izmenama MSFI 16, prihvaćen je naš predlog da se izjednače poreska i računovodstvena amortizacija dugoročnog lizinga osnovnih sredstava.

  Izmene poreskog zakonodavnog okvira su nužne da bismo ispratili tehnološki i privredni razvoj, što je Ministarstvo finansija prepoznalo, i svedoci smo čestih promena, a nadam se da će ih i dalje biti. Ovo je veoma zahtevan posao i biće potrebno dosta napora da zajedno ostvarimo dovoljno pozitivne rezultate koji bi omogućili bolju kontrolu poreskog rizika, potencijalno smanjenje poreskih stopa i povećanje domaćih i stranih investicija.

  Vi se porezima bavite i u kompaniji „Philip Morris”, a u FIC-u ste u Poreskom odboru. Koji su najčešći problemi velikih kompanija u Srbiji kada je porez u pitanju, a koje su povoljnosti?

  Stranim investitorima je bitna predvidiva poreska politika, da se poreski zakoni menjaju u okviru javne rasprave i obezbeđuju pravednu raspodelu poreskih opterećenja. Sa druge strane, zdravo poslovanje je moguće samo uz adekvatnu kontrolu sive ekonomije i povećanje kupovne moći. Ove elemente možemo ostvariti uz partnerski odnos države i privrede, za šta se članice Saveta zalažu.

  Uzimajući u obzir započetu modernizaciju poreske uprave, promene pojedinih poreskih zakona uvedenih poslednjih godinu dana, deluje nam da je povećan značaj uloge poreza za dalji razvoj privrede, kao i porast poreske odgovornosti pojedinca.

  Koliko pratite modernizaciju Poreske uprave i da li ta modernizacija ide u dobrom pravcu?

  Savet je aktivan član u grupi koja prati reformu i pozdravljamo pozitivne pomake u transformaciji Poreske uprave, koja se odvija od 2016. godine, a naročito uvođenje digitalizacije i elektronskih poreskih prijava i komunikacije. Smatramo da je dalje jačanje Poreske uprave u pogledu broja i stručne obučenosti zaposlenih, informacionih sistema i drugih resursa važno za uspešan završetak transformacije i rešavanje postojećih problema. Kao krajnji rezultat, očekujemo da će Poreska uprava imati automatizovan sistem upravljanja rizicima, kompletno digitalizovan prenos podataka iz ERP sistema poreskih obveznika do sistema Poreske uprave, uz adekvatnu tehničku opremljenost i radne uslove u okviru Poreske uprave.

  Proteklih godina Srbija beleži dobre fiskalne rezultate, a suficit je i ove godine preusmeren na određene oblasti. Koliko je moguće da se u nekom narednom periodu taj „plus u budžetu” iskoristi na poreske olakšice za koje privreda smatra da bi bile neophodne i opravdane (povećanje osnovice za oporezivanje, smanjenje poreskog opterećenja za one koji najmanje zarađuju i sl.)?

  Očekivano je da se pozitivan efekat budžeta reflektuje i na poreske olakšice, kao što je predviđeno smanjenje poreskih stopa poreza na dohodak građana i socijalnih opterećenja.

  U skorijoj budućnosti je potrebno da stimulišemo investicije i, u vezi s tim, zalažemo se za uvođenje poreskih olakšica poreza na dobit, koje bi bile dostupne svim pravnim licima. Na ovaj način utiče se na porast proizvodnje i obima pruženih usluga, što ultimativno znači i povećanje broja zaposlenih lica.

  Izvor: BIZLife magazin

  What's your reaction?

  Ostavite komentar

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

  developed by Premium Factory. | powered by Premium Hosting
  Copyright © 2020 bizlife.rs | Sva prava zadržana.

  MAGAZINE ONLINE