Budućnost pripada biljnim elektranama?

Čovečanstvo bi u budućnosti moglo da koristi „biljne elektrane“ kao zamenu za sadašnje izvore energije. 

Istraživači na Univerzitetu države Džordžija kažu da bi ljudi mogli da koriste taj ogromni, obnovljivi i jeftini „pretvarač“ energije. Uz pomoć sunca biljke razlažu molekule vode na atome vodonika i kiseonika, proizvodeći šećer koji sagorevaju u svojim ćelijama. Naučnici iz Džordžije razvili su tehnologiju koja „otima“ elektrone oslobođene u tom procesu pre nego što ih biljka iskoristi. U laboratorijskom eksperimentu malog obima dobijena je količina struje sto puta veća nego u ranijim sličnim eksperimentima. Takav pristup mogao bi jednoga dana da nam omogući korišćenje energije sunca za dobijanje struje uz pomoć biljaka. Istraživači kažu da je potrebno još mnogo truda da bi se poboljšala stabilnost sistema i povećala količina dobijene energije pre nego što bi on mogao da se koristi u komercijalne svrhe.

Naučnici predviđaju moguću primenu u usamljenim uređajima sa senzorima, kojima je potrebno neprestano napajanje slabom strujom da bi radili. Veruje se da bi „biljne elektrane“ mogle da izjednače ili čak prevaziđu efikasnost solarnih ćelija.