Na prodaju mladenovački ‘Minel trafo’ – Procenjena vrednost 1,57 milijardi dinara

Stečajni upravnik preduzeća za proizvodnju transformatora 'Minel trafo' u Mladenovcu, oglasio je juče prodaju te firme, putem javnog prikupljanja ponuda, a procenjena vrednost preduzeća iznosi 1,57 milijardi dinara.

Depozit za učešće u postupku iznosi 313,22 miliona dinara, a procenjena vrednost nije minimalno prihvatljiva, niti na bilo koji način obavezujuća za ponuđača. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, a krajnji rok za dostavljanje ponuda je 11. jun, kada će biti održano javno otvaranje. Ako najviša ponuda bude bila manja od 50% procenjene vrednosti, stečajni upravnik će morati da traži saglasnost Odbora poverilaca.

U slučaju da pobedi ponuđač koji ima obavezu podnošenja prijave koncentracije, uslovi i rokovi zaključenja ugovora biće prilagođeni rokovima odlučivanja Komisije za zaštitu konkurencije.